CO TO JEST INWENTARYZACJA?

 W poprzednim artykule wspomniałam o inwentaryzacji, teraz po krótce opiszę co to słowo oznacza w pracy projektanta…
…zaraz po rozmowie z klientem i wysłuchaniu jego potrzeb i koncepcji, jest to pierwsza, podstawowa i bardzo ważna czynność projektanta. Inwentaryzacja to dokładny pomiar stanu istniejącego lokalu, na bazie którego wykonany zostanie kompletny projekt. Można go wykonać miarą lub dalmierzem, czyli przyrządem do dokładnego mierzenia dużych odległości, dziś na rynku występują dalmierze laserowe, które dokonają pomiaru z dokładnością do 1 mm.
….projektant dokonuje obchodu po całej powierzchni lokalu zwracając uwagę na wszystkie charakterystyczne miejsca, czyli wystające elementy, skosy, wnęki, obniżenia sufitu.  Następnie na miejscu rysuje ogólny rzut domu lub mieszkania i każde z pomieszczeń osobno. N tym wstępnym rysunku, planie, projektant musi umieścić wszystkie ściany, wnęki, wykusze, zabudowy, drzwi, okna, podciągi, schody, skosy, odległość parapetu od podłogi. Bardzo ważna jest inwentaryzacja elektryki, czyli spis i pomiar rozmieszczenia wszystkich gniazdek, włączników świateł i punktów oświetleniowych oraz inwentaryzacja hydrauliki w łazience i kuchni, czyli wszystkich punktów wodnych i odpływów kanalizacyjnych. Projektant nie może zapomnieć o naniesieniu na rysunek grzejników i zmierzeniu ich usytuowania oraz grubości oraz wszystkich elementów stałych, takich jak: skrzynka gazowa, teletechniczna, wentylacja itp. Po dokładnym sprawdzeniu, czy inwentaryzacja została przeprowadzona skrupulatnie projektant może zakończyć wycieczkę.
….po powrocie do biura projektant przenosi wszystkie dane z inwentaryzacji na dokładny plan i opracowuje rzuty wszystkich pomieszczeń, najlepiej jest jeśli wykona to na papierze milimetrowym. I teraz nadchodzi ten moment, w którym wkracza program komputerowy do projektowania i wnętrza nabierają życia…
….dziękuję, że poświęciłeś swój czas, aby przeczytać ten artykuł, jeśli Ci się spodobał, zapraszam do odwiedzania mojego bloga…
autor: Agata Pankowiak